ทำไมต้องเลือก
ข้าวตราฉัตร

 

ทำไมต้องข้าวตราฉัตร

โรงงานข้าวนครหลวง

เริ่มตั้งแต่ข้าวสารทั้งหมดที่เข้าสู่กระบวนการผลิต ถูกส่งมาจากโรงสีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาาพมาตรฐาน จำนวน ๕ แห่ง และโรงสีเครือข่ายจำนวนกว่า ๑๐๐ แห่งทั่วประเทศ มีการตรวจสอบคุณภาพและชั่งนำ้หนักก่อนนำไปโรงเก็บวัตถุดิบข้าวที่ควบคุมสภาพแวดล้อมของโรงงานข้าวนครหลวงเพื่อรอการผลิตในขั้นตอนต่อไป

ไซโล

นำวัตถุดิบข้าวเข้าสู่ถังบรรจุข้าวขนาดใหญ่หรือไซโล  ที่มีคุณสมบัติการควบคุมอุณหภูมิสภาพการเก็บรักษาและปลอดภัยจากจุลินทรีย์ก่อโรค เชื้อรา สารพิษ และปลอดภัยจากการทำลายของแมลง สัตว์กัดแทะต่างๆ

เครื่องแยกหิน

แยกหิน กรวดและสิ่งสกปรกหนักออกจากข้าว ด้วยเครื่องที่มีความสามารถสูง สามารถแยกได้ตามความหนาแน่นของวัสดุ เนื่องจากข้าวที่มาจากโรงสีต่างๆ มักมีเศษหิน กรวด ทราย ปะปนอยู่ในข้าวเสมอ

เครื่องขัดข้าว

ขั้นตอนของการขัดข้าวด้วยข้าว และละอองหมอกของน้ำ เทคนิคและคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของเครื่องขัดข้าว ที่จะไม่ทำให้พื้นผิวของข้าวเสียหาย ข้าวจะเงางาม สะอาดปราศจากรำข้าวปะปน ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดปัญหาเกิดมอด แมลงในภายหลัง

ตะแกรงเหลี่ยมและตะแกรงกลม

เครื่องคัดแยกขนาดของข้าวสารที่ผ่านการขัดมาแล้ว ทำงานโดยเมล็ดข้าวจะเดินทางไปตามตะแกรงในชั้นต่างๆ ตะแกรงเหลี่ยมและตะแกรงกลม(Length Grader) จะคัดแยกขนาดของเมล็ดข้าว ในขนาดต่างๆ กัน คือ ข้าวเต็มเมล็ด ข้าวหักใหญ่ ข้าวหักกลาง ข้าวหักเล็ก ปลายข้าว

เครื่องแยกสี

เทคโนโลยีการแยกสีขาวด้วยเลเซอร์ที่มีความไวและความละเอียดสูงพร้อมขั้นตอนพิเศษ เครื่องคัดแยกจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแยกข้าวสีคล้ำ มีจุดด่างดำ และสิ่งเจือปนอื่นๆ ออกไปได้ เพื่อมาตรฐานคุณภาพและความสะอาดของข้าวตราฉัตรก่อนการบรรจุ

การบรรจุและหีบห่อ

กระบวนการบรรจุผ่านเครื่องจักรที่ทันสมัย รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของตลาด และด้วยบรรจุภัณฑ์ชนิดพิเศษให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตรในแต่ละประเภท เพื่อคงคุณภาพข้าวไปจนถึงมือผู้บริโภค

การตรวจสอบคุณภาพ

มีห้องแล็บทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการวิจัยเมล็ดพันธุ์และสภาพข้าว และยังมีห้องเก็บตัวอย่างข้าวเพื่อการวิเคราะห์ รูป รส กลิ่น สี ของข้าว เพื่อการพัฒนาคุณภาพข้าวที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพข้าวตราฉัตร ข้าวไทยเพื่อคนไทยและทั่วโลก

รับประกันความพึงพอใจ

เป็นข้าวสารบรรจุถุงรายแรกและรายเดียวที่กล้ารับประกันคุณภาพข้าวทุกถุง โดยมีเครื่องหมายรับประกันความพึงพอใจ พร้อมรับคืนสินค้าทันทีหากไม่พึงพอใจ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
 

โดยจัดตั้งหน่วยงาน 

CSM (Customer Satisfaction Management) โทร. 0-2646-7200


 

 

 สิ่งที่เรายึดมั่นสูงสุดเหนือจากความสำเร็จก็คือ ความตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรไทย มีชีวิตที่ดีกว่าและมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน และนี่คือภารกิจที่ท้าทายที่เราจะต้องทำให้สำเร็จในที่สุดสมดังคำที่ว่า ข้าวคือชีวิต

ติดต่อเรา

  อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น28
 csm@cptrading.co.th
 +66 (0) 2646 - 7200
   โทรสาร+66 (0) 2764 - 7392