.
ข้าวไทย เด็กไทย > เรียงความ

ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย

โครงการ “  ข้าวไทย  เด็กไทย  เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย ” ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดประกวดเขียนเรียงความชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับชั้น มัธยมศึกษา  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ข้าวไทย  เด็กไทย  เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย
     
           โครงการดังกล่าว เกิดจาก บริษัท  ซี.พี. อินเตอร์เทรด  จำกัด   (ข้าวตราฉัตร) ได้จัดกิจกรรม โครงการ  “ข้าวไทย   เด็กไทย”  โดยการสนับสนุนการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาสตร์ โอลิมปิก ระหว่างประเทศ  เป็นประจำทุกปี  และยังให้การสนับสนุน กิจกรรมอื่น ๆ ทางด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ  ตามโรงงานและสาขาข้าวตราฉัตรทั่วประเทศ
       จึงได้ต่อยอดจาก กิจกรรมดังกล่าว โดยการจัดประกวดเขียนเรียงความ ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้ชื่อโครงการ “ ข้าวไทย  เด็กไทย  เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย ” ปี ๒๕๕๒  เป็นครั้งแรก   โดยการประกวดเขียนเรียงความ  ภายใต้  หัวข้อ “ข้าวไทย เด็กไทย”  ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากเด็กไทยทั่วประเทศเป็นอย่างดี ทางบริษัท จึงจะมีการจัด โครงการฯ ดังกล่าวขึ้น เป็นครั้ง ๒ ในปี ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๓  ในปี ๒๕๕๖   
ทางบริษัทฯ และ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีความคาดหวัง เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กไทยให้รักและเห็นคุณค่าของข้าวไทย  ซึ่งเป็นพืชเกษตรหลัก ที่มีความสำคัญกับประเทศไทยของเราเป็นอย่างมาก  และได้รับการตอบรับจากโรงเรียนทั่วประเทศเป็นอย่างดี โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดรวม ๓  ปี เป็นจำนวน  ๑๑๔,๐๕๑ สำนวน  รวมมูลค่างบประมาณการจัดกิจกรรมกว่า ๑๘ ล้านบาท
 

 สิ่งที่เรายึดมั่นสูงสุดเหนือจากความสำเร็จก็คือ ความตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรไทย มีชีวิตที่ดีกว่าและมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน และนี่คือภารกิจที่ท้าทายที่เราจะต้องทำให้สำเร็จในที่สุดสมดังคำที่ว่า ข้าวคือชีวิต

ติดต่อเรา

  อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น28
 csm@cptrading.co.th
 +66 (0) 2646 - 7200
   โทรสาร+66 (0) 2764 - 7392