CSM (Customer Satisfaction Management)

ข้าวตราฉัตรเป็นข้าวสารบรรจุถุงรายเดียว ที่กล้ารับประกันคุณภาพและความพึงพอใจในข้าวตราฉัตรทุกถุง โดยมีการพิมพ์เครื่องหมายรับประกันความพึงพอใจ (Satisfaction Guarantee) ไว้บนถุงข้าว และรับเปลี่ยนสินค้าทันที หากไม่พึงพอใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

สำหรับผู้บริโภค

สำหรับผู้บริโภค

ด้วยตระหนักถึงความ สำคัญของผู้บริโภค จึงให้ความสำคัญในการบริการ  โดยเฉพาะการบริการหลังการขาย จึงจัดตั้งหน่วยงานบริหารความพึงพอใจ หรือ CSM (Customer Satisfaction Management) เพื่อบริหารและจัดการต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เราให้ความสำคัญเสมอทั้ง ในเชิงรับและเชิงรุกโดยเฉพาะ ซึ่งหน่วยงาน CSM มีหน้าที่ให้ข้อมูลและแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางในการรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อสงสัยต่างๆจากผู้บริโภค ซึ่งการบริการเหล่านี้จะสามารถสร้างความพึงพอใจตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

 

 
 


 

คำถามที่พบบ่อย

 

ตอบ มีความแตกต่างกันด้านสายพันธ์ แต่ในเรื่องประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการ ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับกลุ่มข้าวสารทั่วไป สารอาหารในกลุ่มข้าวกล้องจะมีปริมาณคุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่า มีประโยชน์มากกว่าข้าวสารที่ผ่านการขัดสีแล้ว


 

ท่านสามารถส่งข้อความเรื่องคุณภาพสินค้า หรือข้อสงสัยต่างๆเบื้องต้น มาที่หน่วยงานดูแลผู้บริโภคได้ตามช่องด้านล่าง


 
Enter security code:
 Security code

 

 สิ่งที่เรายึดมั่นสูงสุดเหนือจากความสำเร็จก็คือ ความตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรไทย มีชีวิตที่ดีกว่าและมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน และนี่คือภารกิจที่ท้าทายที่เราจะต้องทำให้สำเร็จในที่สุดสมดังคำที่ว่า ข้าวคือชีวิต

ติดต่อเรา

  อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น28
 csm@cptrading.co.th
 +66 (0) 2646 - 7200
   โทรสาร+66 (0) 2764 - 7392