.
ติดต่อเรา

Contact Center

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด / บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 28  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

 

โทรศัพท์ +66 (0) 2646 - 7200   โทรสาร  +66 (0) 2764 - 7392
Email : csm@cptrading.co.th

 

Enter security code:
 Security code

 สิ่งที่เรายึดมั่นสูงสุดเหนือจากความสำเร็จก็คือ ความตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรไทย มีชีวิตที่ดีกว่าและมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน และนี่คือภารกิจที่ท้าทายที่เราจะต้องทำให้สำเร็จในที่สุดสมดังคำที่ว่า ข้าวคือชีวิต

ติดต่อเรา

  อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น28
 csm@cptrading.co.th
 +66 (0) 2646 - 7200
   โทรสาร+66 (0) 2764 - 7392