ข้าวตราฉัตร คว้ารางวัล PM Award

ตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานข้าวตราฉัตร ข้าวไทยสู่เวทีระดับโลก
เกี่ยวกับเรา > Prime Minister's Export Award 2016

Prime Minister's Export Award 2016


กว่า 21 ปี ข้าวตราฉัตร คว้ารางวัล PM Award
ตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานข้าวตราฉัตร ข้าวไทยสู่เวทีระดับโลก ในงาน Prime Minister’s Export Award 2016เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมงานวงในได้เข้าร่วมภายในงาน Prime Minister’s Export Award 2016 ซึ่งงานนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ที่ได้รับรางวัล PM Award 2016 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่


1. รางวัล Best Exporter ( ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม ) รับมอบโดย คุณฐิติ  ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจการค้าข้าวและอาหารในประเทศและต่างประเทศ

ข้าวตราฉัตร คว้ารางวัล PM Award

2. รางวัล Best Thai Brand ( แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม รับมอบโดย คุณอดิศักดิ์  ประมวลมิตรา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

   ในฐานะผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุง ( ข้าวตราฉัตร ) ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุด แสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดี ตอกย้ำคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าข้าวไทยในตลาดโลก และในโอกาสนี้ ทางทีมงานวงในยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ถึงเส้นทางความสำเร็จของการได้รับรางวัลในครั้งนี้


 


1. บริษัทมีการบริหารจัดการคุณภาพสินค้าอย่างไรจนได้รับรางวัล PM Award ? 

“ ในเรื่องของการจัดการด้านคุณภาพสินค้า แน่นอนว่าคลอบคลุมตั้งแต่ในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพที่ได้การยอมรับจากผู้บริโภค ความสม่ำเสมอ รสชาติอาหารต่าง ๆ ที่ผลิตจากข้าวตราฉัตร ซึ่งทางบริษัทเชื่อว่ามีกระบวนการผลิตภายใต้ระบบที่ทันสมัย และหัวใจสำคัญคือในเรื่องของวัตถุดิบ หรือที่มา โดยมีทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำ ซึ่งก็คือวัตถุดิบ ไปจนถึงเข้าสู่การผลิตที่โรงงานปรับปรุงคุณภาพ ”


 
2. ทางบริษัทได้รับรางวัล เป็นระยะเวลา 21 ปี มีวิธีการจัดการอย่างไรจึงทำให้ครองรางวัลนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ?

“ ตลอดระยะเวลาที่ยังสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพไว้ได้ ทางบริษัทเชื่อว่าเป็นเรื่องของทรัพยากรบุคคล ทีมงานทั้งหมดที่มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญเอาใจใส่ต่อทุกขั้นตอนในการผลิต และการจัดซื้อแหล่งวัตถุดิบ ไปจนถึงการขาย ถือเป็นหัวใจสำคัญของบริษัท ”


 
3. ทางบริษัทมีความภูมิใจอย่างไรที่ได้รับรางวัลในฐานะผู้นำเข้าบรรจุถุงหลายแรกๆของไทย ภายใต้แบรนด์สินค้าของตนเอง และมีการวางแนวทางการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างไรเพื่อให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

“ ทางบริษัทถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับในการได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทั้งรางวัลผู้ส่งออกดีเด่น และตราสินค้าที่มีมากว่า 40 ปี ถือเป็นการตอกย้ำมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจของทางบริษัทที่ยึดมั่นความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ”

 

“ ส่วนแนวทางในการพัฒนาต่อไป ทางบริษัทคงไม่หยุดอยู่แค่นี้ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตราฉัตรเองต้องเข้าสู่สินค้าที่เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น สินค้าที่สามารถแปรรูปจากแป้งข้าวเข้าสู่สินค้าเส้นหรือสินค้าขนมขบเคี้ยว เป็นต้น เช่นกันกับต้นน้ำที่เป็นแหล่งวัตถุดิบ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด หรือตราฉัตรเองก็จะเข้าไปมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ในการเข้าไปควบคุมกลุ่มแหล่งผลิตที่จะเป็นวัตถุดิบส่งมอบมายังตราฉัตรและนำมาเข้าสู่มือผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นน้ำอย่างแท้จริง ”


 สิ่งที่เรายึดมั่นสูงสุดเหนือจากความสำเร็จก็คือ ความตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรไทย มีชีวิตที่ดีกว่าและมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน และนี่คือภารกิจที่ท้าทายที่เราจะต้องทำให้สำเร็จในที่สุดสมดังคำที่ว่า ข้าวคือชีวิต

ติดต่อเรา

  อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น28
 csm@cptrading.co.th
 +66 (0) 2646 - 7200
   โทรสาร+66 (0) 2764 - 7392