ข้าวตราฉัตร

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นผู้นำของโลกทางด้านธุรกิจเกี่ยวกับข้าว ข้าวตราฉัตรได้ดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวด้วยยุทธศาสตร์ บูรณาการข้าวแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกจนไปถึงการบริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ เราปฏิบัติและปลูกฝังแนวคิดการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและความยั่งยืนธุรกิจในการทำงานทุกวันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก
 

ผู้นำแห่งธุรกิจเอเชีย

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ก่อตั้งเมื่อปี คศ.1979 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นให้บริการการค้าระหว่างประเทศ โดยให้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าหลากหลายประเภทและครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุกภูมิภาคจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าว่าเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศชั้นนำของประเทศไทยที่มีเครือข่ายการค้าทั่วโลก ธุรกิจที่บริษัทฯให้บริการและมีความสำคัญอันดับหนึ่ง ซึ่งได้จดทะเบียนการค้าในประเทศไทย คือ ธุรกิจข้าวครบวงจร ภายใต้ตราสินค้า “ตราฉัตร” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต ปรับปรุงคุณภาพและจัดจำหน่าย กว่า 100 ประเทศทั่วโลกภายใต้มาตรฐานและตราสินค้าเดียวกันหากจำหน่ายในต่างประเทศจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Royal Umbrella” ข้าวตราฉัตร ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานและคุณภาพเป็นอย่างมาก โดยเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ โดยสร้างโรงสีเพื่อรับวัตถุดิบจากเกษตรกร โดยตรง 3แห่ง คือ โรงสีบุรีรัมย์ โรงสีกำแพงเพชร โรงสีสุพรรณบุรี และยังมีโรงสีพันธมิตรรวมกว่า 30แห่ง มีโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว 2แห่ง คือ โรงงานข้าววังแดงและโรงงานข้าวนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีมาตรฐานระดับโลกมาใช้ นับเป็นโรงงานข้าวที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคโดยได้พัฒนาตั้งแต่การคัดสายพันธุ์ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการตรวจสอบที่เข้มข้นและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล โดยมีมาตรฐานการผลิตภายใต้ GMP HACCP และ ISO 9001: 2008 ซึ่งมีกำลังการผลิตทั้ง 5แห่ง รวม 1.66ล้านตันข้าวสารต่อปี เรายังสร้างท่าเรือระบบขนส่งทางน้ำในบริเวณใกล้เคียงโดยเชื่อมต่อกับโรงงานผลิตโดยตรง ซึ่งเป็นระบบขนส่งทางน้ำแห่งแรกในประเทศไทยที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้เรือบรรทุกติดเครื่องยนต์ในการส่งออกและส่งไปยังคลังสินค้าในประเทศแทนการใช้รถบรรทุกในการขนส่ง ข้าวตราฉัตรขยายตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ที่บริษัทคัดสรรมาเพื่อการส่งออก ภายใต้ตราสินค้า “ตราฉัตร” ทั้งสินค้าประเภทอาหาร สินค้าเกี่ยวเนื่องกับอาหาร และมิใช่อาหาร อาทิ เส่นหมี่กึ่งสำเร็จรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบตรา ริ-โอ้ เป็นต้น ความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะ เราใส่ใจและให้ความสำคัญคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี เครื่องมือในการผลิต รวมไปถึงแผนการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยสร้างเครือข่ายการขายและการกระจายสินค้าทั่วโลก เมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การสร้างตราผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายกับผลิตภัณฑ์ “ข้าวตราฉัตร” ข้าวบรรจุถุงคัดพิเศษ และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆอย่างจริงจัง

ที่สำคัญบุคลากรของเราทั่วโลกที่อยู่ในธุรกิจข้าว คือกำลังสำคัญที่ช่วยส่งให้ ข้าวตราฉัตร ก้าวไปสู่จุดสูงสุดของธุรกิจข้าว ในระดับแถวหน้าของโลก โดยได้รับรางวัลวัลต่างๆมากมาย

อาทิ รางวัล Super Brand ในประเทศสิงค์โปร์ ปี 2003-2011 และในประเทศไทยปี 2005-2006 ได้รับ Prime Minister’s Award ปี 1995 2005 และ2011จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ รางวัล World Best Rice Award 2009 ที่ประเทศฟิลิปปินส์จากงานการประชุม World Rice Conference 2009 และล่าสุดรางวัลรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ปี 2556 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการข้าวถุงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้
 

สิ่งที่เรายึดมั่นสูงสุดเหนือจากความสำเร็จต่างๆที่กล่าวมา ก็คือ ความตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรไทย มีชีวิตที่ดีกว่าและมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน และนี่คือภารกิจที่ท้าทายที่เราจะต้องทำให้สำเร็จในที่สุดสมดังคำที่ว่า ข้าวคือชีวิต


 สิ่งที่เรายึดมั่นสูงสุดเหนือจากความสำเร็จก็คือ ความตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรไทย มีชีวิตที่ดีกว่าและมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน และนี่คือภารกิจที่ท้าทายที่เราจะต้องทำให้สำเร็จในที่สุดสมดังคำที่ว่า ข้าวคือชีวิต

ติดต่อเรา

  อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น28
 csm@cptrading.co.th
 +66 (0) 2646 - 7200
   โทรสาร+66 (0) 2764 - 7392