ข่าวสารและกิจกรรม > โรงเรียนเกษตรสมัยใหม่ จ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนเกษตรสมัยใหม่ จ.ศรีสะเกษ

อาทิตย์ 08 กรกฎาคม 2561

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) โดยคุณฉัตรชัย พิริยะประกาศ เปิดโครงการโรงเรียนเกษตรสมัยใหม่ เพื่อวางรากฐานสร้างเยาวชนลูกหลานของพี่น้องเกษตรกรสมาชิก พัฒนาวิชาชีพชาวนาอย่างถูกต้องเหมาะสมสู่ความยั่งยืน ด้วยฐานการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพาะปลูก ที่หลากหลาย เปรียบเทียบรูปแบบการทำนาด้วยเครื่องจักรกล ณ โรงเรียนบ้านกอย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ผสานพลังความร่วมมือจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร ปุ๋ย ซี.พี.หมอดิน สยามคูโบต้า สู่ต้นแบบหลักสูตรโรงเรียนเกษตรสมัยใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 
 

โรงเรียนเกษตรสมัยใหม่ จ.ศรีสะเกษ
 
โดยมี CSR SPIRIT จิตอาสา จากกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวบรวมปัจจัยจากผู้บริหารมอบทุนการศึกษานักเรียนผู้มีความประพฤติดีแต่ยากไร้ และชมขั้นตอนการทอผ้าไหมอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น สร้างรายได้เสริมของเกษตรกร พร้อมเรียนรู้วิถีการทำนาร่วมกับชุมชน เกิดเป็นความรักความผูกพัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300คน 
Go Back

 สิ่งที่เรายึดมั่นสูงสุดเหนือจากความสำเร็จก็คือ ความตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรไทย มีชีวิตที่ดีกว่าและมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน และนี่คือภารกิจที่ท้าทายที่เราจะต้องทำให้สำเร็จในที่สุดสมดังคำที่ว่า ข้าวคือชีวิต

ติดต่อเรา

  อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น28
 csm@cptrading.co.th
 +66 (0) 2646 - 7200
   โทรสาร+66 (0) 2764 - 7392