ข่าวสารและกิจกรรม > โครงการข้าวไทยเด็กไทย 

โครงการข้าวไทยเด็กไทย 

พุธ 04 กรกฎาคม 2561

โครงการข้าวไทยเด็กไทย 
สนับสนุน โรงเรียนเกษตรสมัยใหม่ “รร.บ้านกอย จ.ศรีสะเกษ”

คุณวิทยา บุญบำรุง ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ นำ CSR SPIRIT กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังทีมงานขายปุ๋ยซี.พี.หมอดินและสำนักความยั่งยืนองค์กร ถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรสมัยใหม่ (การทำนา) เพื่อพัฒนาเยาวชนชุมชนต้นน้ำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนบ้านกอย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

โครงการข้าวไทยเด็กไทย 
 
ผ่านการเรียนรู้กิจกรรม action learning 4 ฐาน ประกอบด้วย การตรวจวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดินจากผู้เชี่ยวชาญ ปุ๋ย ซี.พี.หมอดิน, ความรู้การปลูกข้าวด้วยระบบ GAP, เทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบต่างๆ และความหลากหลายทางชีวภาพในนาข้าว เพื่อร่วมกันต่อยอดองค์ความรู้การทำนาสู่เยาวชนลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่ ให้ได้รับโอกาสเรียนรู้การทำเกษตรที่ถูกต้องและสามารถต่อยอดแนวคิดสู่การเป็นเกษตรกรสมัยใหม่พัฒนาวิชาชีพที่สำคัญของประเทศให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยนำไปสู่ความยั่งยืน
#ข้าวไทยเด็กไทย #ข้าวตราฉัตร
Go Back

 สิ่งที่เรายึดมั่นสูงสุดเหนือจากความสำเร็จก็คือ ความตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรไทย มีชีวิตที่ดีกว่าและมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน และนี่คือภารกิจที่ท้าทายที่เราจะต้องทำให้สำเร็จในที่สุดสมดังคำที่ว่า ข้าวคือชีวิต

ติดต่อเรา

  อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น28
 csm@cptrading.co.th
 +66 (0) 2646 - 7200
   โทรสาร+66 (0) 2764 - 7392